Tai nạn lao động chết người người thân được hưởng những quyền lợi gì?

Tai nạn lao động chết người người thân được hưởng những quyền lợi gì?

Nếu không đảm bảo an toàn kỹ thuật trong quá trình làm việc, người lao động rất dễ xảy ra tai nạn lao động dẫn tới bị thương, thậm chí là tử vong. Vậy tai nạn lao động chết người, thân nhân của người lao động sẽ được hưởng những quyền lợi gì?

Dịch vụ nổi bật