Quy định của pháp luật về hợp đồng khoán việc?

Kính chào luật Minh Khuê.Tôi có một số vấn đề cần tư vấn, mong luật sư giải đáp giúp tôi. Tôi có đọc quy định về hợp đồng dịch vụ trong dân sự và một số ...

Thời giờ làm việc của người lao động theo luật lao động được quy định thế nào ?

Luật Minh Khuê, cung cấp cho khách hàng các quy định của pháp luật về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi của người lao động như sau:

Mẫu bản đăng ký nêu gương cán bộ, đảng viên

Bản đăng ký nêu gương nói về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, thực hiện theo công văn, chỉ thị của ...

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề cho y sĩ, bác sĩ như thế nào ?

Luật Minh Khuê xin tư vấn về chứng chỉ hành nghề y sĩ, bác sỹ, dược sỹ và các vấn đề pháp lý liên quan như sau

Dịch vụ nổi bật