Quyền nhân thân theo quy định của pháp luật.

Quyền nhân thân theo quy định của pháp luật.

Quyền nhân thân là gì? Phân loại quyền nhân thân. Đặc điểm của quyền nhân thân. Việc xác lập, thực hiện quan hệ dân sự liên quan đến quyền nhân thân của một số đối tượng đặc biệt. Quyền nhân thân theo quy định của Bộ luật dân sự.

Quy định của pháp luật về bảo hiểm đối với ô tô, xe máy.

Nếu bạn đã từng sở hữu xe máy hoặc xe ô tô hay đã từng được giao sử dụng các phương tiện giao thông này, ắt hẳn bạn đã từng nghe qua quy định của Nhà nước ...

Quy định pháp luật về hợp đồng? Trong giao dịch hiện nay có những loại hợp đồng nào?

Quy định cụ thể của pháp luật về hợp đồng, trong giao dịch hiện nay có những loại hợp đồng nào, phân biệt các loại hợp đồng trong trường hợp cụ thể, hướng ...

Kỹ năng khi tư vấn và giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất thèo thủ tục tố tụng dân sự

Tranh cấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất là hai dạng tranh chấp phổ biến và xuất hiện nhiều trong đời sống thực tế, được điều chỉnh bằng nhiều văn ...

Dịch vụ nổi bật