Luat Minh Khue

Thực hiện nghĩa vụ do người chết để lại ?

Khi một người chết đi mà có để lại di sản thừa kế và có người thừa kế thì nghĩa vụ tài sản của người này sẽ được thực hiện bởi người hưởng di sản thừa kế ...

Giải quyết thế nào cho phù hợp về di chúc chung vợ chồng

Tài sản chung của vợ chồng ở Việt Nam là một chế định rất phổ biến và các vấn đề pháp lý phát sinh từ đây cũng vô cùng phong phú. Một trong số đó là vấn đề ...

Chồng chết không có di chúc thì chia tài sản như thế nào?

Tài sản chung của vợ chồng sẽ được chia như thế nào khi chồng hoặc vợ mất và việc chia tài sản thừa kế khi chồng mất được chia như thế nào? Là một trong ...

Quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại khi gây tai nạn giao thông?

Bồi thường thiệt hại khi gây tai nạn giao thông ( không làm chết người) là một trong những trường hợp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Pháp luật hiện ...

Thời gian được xóa án tích đối với người bị kết án tù treo là bao lâu ?

Thời gian xin xóa án tích được xác định như thế nào đối với các tội danh ? Hồ sơ xin xóa án tích là bao lâu ? Điều kiện xóa án tích được quy định thế nào ...

Thay đổi họ cho con từ họ cha sang họ mẹ sau ly hôn?

Chào luật sư. Hiện nay em muốn làm thủ tục để đổi họ cho con em từ họ cha sang họ mẹ. Em và chồng em đã làm thủ tục ly hôn từ năm 2010 cho đến nay và chồng ...

Hướng dẫn cách soạn bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phần đấu năm 2019 cho cán bộ Đảng viên theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Thực hiện theo Công văn 2952-CV/BTCTW về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng. Theo đó, Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng ...

Dịch vụ nổi bật