Thủ tục công nhận văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam gồm những loại sau: bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học ...

Điều kiện để giao dịch do chi nhánh công ty xác lập có giá trị pháp lý?

Chi nhánh là một phần của doanh nghiệp và không có tư cách pháp nhân, như vậy chi nhánh không thể trực tiếp ký hợp đồng với khách hàng. Thực tế hiện nay ta ...

Hợp đồng không có con dấu công ty có giá trị pháp lý không ?

Trong thực tế, có nhiều hợp đồng được xác lập trên danh nghĩa của công ty có con dấu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng có trường hợp giao dịch trên danh ...

Dịch vụ nổi bật