Xin tham vấn về gói thầu quan trắc môi trường thì xếp vào loại gói thầu tư vấn hay phi tư vấn?

Chào các anh chị. Mình xin phép làm phiền các anh (chị) giải thích giúp 1 vấn đề như sau: mình có 1 gói thầu: quan trắc môi trường, nếu tra theo luật đấu ...

Lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư tư nhân thực hiện như thế nào thì đúng luật?

Khách hàng: Thưa luật sư, xin hỏi: công ty chúng tôi là chủ đầu tư một dự án bot. Cho tôi hỏi các gói thầu (gói thầu tư vấn, gói thầu thi công) trong dự án ...

Tư vấn về vấn đề hợp đồng tương tự trong lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp?

Khách hàng: Theo thông tư 03/2015/tt-bkhdt quy định về việc lập hồ sơ mời thầu cho gói thầu xây lắp theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ ... hợp đồng ...

Tư vấn lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rút gọn?

Em đang thực hiện gói thầu lập dự toán trong dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (là gói thầu số 1 trong 4 gói thầu của dự án).Em thực hiện các ...

Tư vấn về cơ sở pháp lý để chia tách gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật nhỏ hơn 500 triệu?

Khách hàng: Đơn vị tôi đang làm chủ đầu tư công trình khu tái định cư có 02 hạng muc khác nhau với giá trị tư vấn thiết kế nhỏ hơn 500 triệu: Hạng mục: san ...

Xử lý trường hợp kết quả lựa chọn nhà thầu không thống nhất với hồ sơ mời thầu?

Khách hàng: Theo như tiêu chí đánh giá số 4 - kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp của hồ sơ mời thầu xây lắp... tôi có đạt ở tiêu ...

Thầu phụ cho cả hai nhà thầu liên danh thì có hợp lệ theo luật đấu thầu không?

Khách hàng: Có hai đơn vị liên danh tham gia gói thầu tư vấn (gọi là thành viên a và thành viên b). Hai hợp đồng thầu phụ này chỉ thực hiện một phần (khoảng ...

Quy định mới năm 2021 về thời gian lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu

Đấu thầu được hiểu là một quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện các hạng mục hợp động dịch vụ, tư vấn, xây dựng, thương mại ... Dựa trên năng lực kinh nghiệm của nhà thầu và năng lực tài chính nhằm lựa chọn ra nhà thầu tối ưu cho từng dự ...