Quy định về cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu 2022

Trong đấu thầu việc cung cấp và đăng tải thông tin là rất cần thiết, đảm bảo sự công bằng minh bạch giữa các chủ thể tham gia và có liên quan đến việc đấu ...

Cam kết tín dụng là gì? Quy định về cam kết tín dụng trong đấu thầu?

Nhiều doanh nghiệp khi tham gia vào các dự án chưa thực sự hiểu đúng về cam kết tín dụng và quy mô cam kết tín dụng trong đấu thầu. Trong ...

Quy định về thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu?

Chủ đầu tư tự thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Nghị định này. Trường hợp thuê tư vấn nước ngoài thì thẩm quyền thẩm ...

Quy định mới nhất liên quan đến liên danh nhà thầu?

Khách hàng; Kính chào luật sư! Tôi có thông tin cần hỏi về lĩnh vực đấu thầu xin luật sư vui lòng giải đáp: 1. Công ty tôi có ý định liên danh với một công ...

Quy định về xác lập liên danh nhà thầu khi tham gia đấu thầu?

Thưa luật sư, Cho tôi hỏi luật sư quy định về việc nhà thầu liên danh để tham gia đấu thầu hiện tại do công ty của tôi mới thành lập, về kinh nghiệm và năng ...