Tài liệu tham khảo là gì? Các loại tài liệu tham khảo và cách trích dẫn

Tài liệu tham khảo là một mục bắt buộc mà bài luận nào cũng yêu cầu, ngay sau đây xin mời bạn đọc tham khảo bài viết của Luật Minh Khuê về cách trích dẫn ...

Cơ quan tư pháp là gì? Phân tích hệ thống của cơ quan tư pháp qua các thời kỳ

Theo luật học, cơ quan tư pháp hay hệ thống tư pháp là một hệ thống tòa án nhân danh quyền tối cao hoặc nhà nước để thực thi công lý, một cơ chế để giải ...