Mẫu đơn xin thăm gặp người chờ xuất cảnh mới nhất 2020

Ngày 10/06/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời ...

Trợ giúp pháp lý là gì ? Đăng ký trợ giúp pháp lý như thế nào ? Mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý là một trong những hoạt động đã được quy định cụ thể thành một luật chuyên ngành (Luật trợ giúp pháp lý). Vậy, Đối tượng của hoạt động trợ ...

Hỏi về mẫu đơn xin sinh con thứ ba ? Hình thức kỷ luật khi sinh con thứ ba ?

"Đông con, đông của" là quan niệm của người Việt ta trừ trước tới nay. Tuy nhiên, khi giữ một cương vị xã hội nhất định thì việc sinh con thứ ba có thể ảnh ...

Quy chế mẫu kiểm toán nội bộ đối với bộ, cơ quan ngang bộ theo Thông tư số 67/2020/TT-BTC

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 và Điều 9 Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22 ...

Quy chế mẫu kiểm toán nội bộ đối với UBND cấp tỉnh theo Thông tư số 67/2020/TT-BTC

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 và Điều 9 Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22 ...

Quy chế mẫu kiểm toán nội bộ đối với ĐVSNCL theo Thông tư số 67/2020/TT-BTC

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 và Điều 9 Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22 ...

Thủ tục làm giấy khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài ?

Quan hệ hôn nhân có yêu tố nước ngoài, kết hôn với người nước ngoài, có con chung, con riêng với người nước ngoài... ở Việt Nam tăng cao dẫn đến nhu cầu ...