Luat Minh Khue

Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo

Việc quyết định giải thể các cơ sở đào tạo tôn giáo là một quy trình phức tạp và phải tuân thủ nhiều bước theo quy định của pháp luật. Đầu tiên, khi tổ chức ...

Quy định năm 2024 về mức chi cho công tác tổ chức lễ hội thế nào?

Mức chi cho công tác tổ chức lễ hội hiện nay đang được điều chỉnh và quy định một cách cụ thể trong Thông tư số 04/2023/TT-BTC, được ban hành bởi Bộ Tài ...

Hồ sơ đề nghị cho người nước ngoài theo học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam

Hồ sơ đề nghị cho người nước ngoài theo học tại các cơ sở đào tạo tôn giáo tại Việt Nam là một quá trình phức tạp và cần tuân thủ nhiều quy định pháp lý cụ ...

Ép người khác từ bỏ tôn giáo của mình có vi phạm pháp luật không?

Trong bối cảnh pháp luật của một quốc gia, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được coi là một trong những quyền lợi cơ bản và thiêng liêng của công dân. Điều ...

Hiện hành thì Chùa là cơ sở tôn giáo hay cơ sở tín ngưỡng?

Chùa không chỉ là một địa điểm vật chất, mà còn là biểu tượng văn hóa, tinh thần và tín ngưỡng của một cộng đồng đạo phái Phật giáo. Việc xác định liệu chùa ...

Đã xóa án tích thì có được bổ nhiệm Thừa phát lại hay không?

Việc người đã từng bị kết án và sau đó được xóa án tích liệu có thể được bổ nhiệm vào vị trí công việc trong hệ thống thừa phát lại hay không, điều này được ...

Trách nhiệm của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong việc đánh giá quá trình tập sự

Trách nhiệm của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong việc đánh giá quá trình tập sự. Để có thể tìm hiểu cụ thể hơn về trách nhiệm của Liên đoàn Luật sư Việt Nam ...

Tiêu chuẩn bổ nhiệm làm Chấp hành viên sơ cấp thi hành án dân sự

Để được bổ nhiệm làm Chấp hành viên sơ cấp thi hành án dân sự, cá nhân phải đáp ứng một loạt các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định một cách cụ thể trong ...

Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng